Không liên lạc!Tiếp xúc Cristiano Ronaldo đã bay trở lại Bồ Đào Nha Manchester United mà không biết khi nào anh trở lại đội Kisah Nyata Penjudi Bola

Không liên lạc!Tiếp xúc Cristiano Ronaldo đã bay trở lại Bồ Đào Nha Manchester United mà không biết khi nào anh trở lại đội [Kisah Nyata Penjudi Bola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 8 tháng 3: Bởi vì anh không hài lòng với Langnick, anh đã đuổi anh ra khỏi đội hình xuất phát của Man Derby,Cristiano Ronaldo đã trực tiếp cơ hội bay trở lại Bồ Đào Nha. Nó được báo cáo rằng Manchester United